Tìm kiếm nâng cao

Tin tức

Tỷ lệ cát với xi măng tác động tới độ bền của bê tông?

Cách trộn bê tông là rất quan trọng tại việc xác định chất lượng của sản phẩm rút cuộc sau khi được đổ. Các nguyên liệu chuẩn xác được áp dụng và tỷ lệ của những vật liệu này đều rất quan yếu. Biết tỷ lệ cát để áp dụng xi măng phụ thuộc 1 phần vào việc bê tông đang được áp dụng nhằm làm gì.

Hỗn phù hợp tiêu chuẩn

Một phương pháp khá chuẩn để trộn bê tông gọi một phần xi măng cho mỗi hai phần cát. Kết quả của giải pháp này, giả sử rằng bốn phần sỏi cũng được đưa vào hỗn phù hợp, được coi là 1 chiếc bê tông được xếp hạng C20. Bê tông được giám định trên một hệ thống số cho biết chừng độ hỗn hợp mạnh như thế nào sau khi nó được xử lý ở khoảng 1 tháng. Bê tông C20 sẽ được coi là hỗn phù hợp bê tông cường độ làng nhàng. Báo cáo cao hơn cho thấy 1 bê tông mạnh hơn.

Tăng sức mạnh

Điều chỉnh cường độ của bê tông dựa trên tỷ lệ cát với xi măng được ví như điều dễ áp dụng. Càng gần bạn mang tỷ lệ này đến tỷ lệ cát một so với xi măng, bạn sẽ làm cho bê tông càng mạnh. Mặt khác, nếu bạn đẩy tỷ lệ theo tại khác, bạn sẽ nhận được 1 máy móc có lợi thế tương đối kém.

Chất lượng

Trong lúc hỗn hợp bê tông đều đựng xi măng, loại cát thực tiễn được sử dụng khác nhau. Ngoài tỷ lệ, loại cát mà bạn áp dụng trong hỗn thích hợp bê tông cũng ảnh hưởng đến cường độ của bê tông. Chẳng hạn, áp dụng cát bãi biển chưa rửa, có khả năng tạo ra hỗn phù hợp bê tông ko mạnh bằng các thiết bị khiến trong khoảng cát đã được làm cho sạch nhằm tạo ra chất lượng đồng nhất.

Các nguyên tố khác

Điều quan yếu được ví như phải nhận ra rằng tỷ lệ cát với xi măng chẳng hề được ví như nhân tố độc nhất vô nhị ảnh hưởng tới cường độ của bê tông. Bê tông thường được khiến trong khoảng bốn thành phần, không chỉ hai. Ngoài tỷ lệ xi măng-cát, tỷ lệ sỏi với cát cũng phải được coi xét. Cuối cộng, lượng nước thêm vào hỗn phù hợp cũng rất quan trọng tại mức bền của máy móc rốt cuộc.

 

  • TIN TỨC
  • SẢN PHẨM BÁN CHẠY
  • ÐỐI TÁC
  • Thống Kê
  • Khóa Học Tài Trợ