Tìm kiếm nâng cao

Tin tức

Công nghệ sáng tạo áp dụng tại giai đoạn phân phối bê tông

Các nhà thầu và đơn vị thi công có thể dùng IoT (Connected Things Network), phần mềm và cảm biến cụ thể nhằm công ty và theo dõi rất nhiều các công đoạn từ thiết kế, giao hàng tới địa điểm và hiệu suất chi tiết.

 

 

Trong những năm mới đây, việc vận dụng các thiết bị và cảm biến bê tông IoT đã cho phép những nhà cung ứng theo dõi có lợi hơn và duy trì chất lượng bê tông xác thực hơn ở suốt thời kỳ. Trước đây, các nhà sản xuất bê tông chỉ nhờ vào những hoạt động của con người nhằm theo dõi tài liệu có thể ảnh hưởng đến uy tín của hỗn phù hợp bê tông, chả hạn như thêm nước vào hỗn hợp. Ngày nay, với những hệ thống tiên tiến hơn như dùng các máy thông minh, các nhà sản xuất đã trông thấy hiệu suất từ việc kiểm soát uy tín được cải thiện.

 

 Các nhà thầu và đơn vị thi công có thể dùng IoT (Connected Things Network), phần mềm và cảm biến cụ thể nhằm công ty và theo dõi rất nhiều các công đoạn từ thiết kế, giao hàng tới địa điểm và hiệu suất chi tiết.

 

Các cảm biến được nhất thiết vào thành tại của máy trộn bê tông có thể đo góc, tốc độ, nhiệt độ và chuyển vận kiến thức và sau đấy chuyển tài liệu vào thiết bị tính. Từ cập nhật này, máy móc tính sẽ tính toán những tham số như độ sụt, khối lượng và truyền đến các nền móng hay đám mây.

 

Các cảm biến có khả năng tính toán, theo dõi và chuyển tài liệu tới người gánh vác và nhà cung ứng bê tông. Đồng hồ đo lưu lượng được gắn vào máy móc trộn có thể ghi lại và báo cáo về lượng nước thêm vào hỗn phù hợp.

 

Các thiết bị khác được dùng để theo dõi sự đi lại thực tại của hàng hóa. Nhờ những máy móc này, những nhà cung cấp có thể kiểm soát các vấn đề phát sinh tại quá trình giao hàng để nhanh chóng khắc phục vấn đề.

 

Bên cạnh đấy, những cảm biến thông minh được áp dụng trong giai đoạn đúc và bảo dưỡng bê tông có thể tiết kiệm thời gian cho các dự án lớn. Các cảm biến này được nhúng hoàn toàn và áp dụng kỹ thuật không dây để thu thập dữ liệu về nhiệt độ và cường độ của bê tông.

  • TIN TỨC
  • SẢN PHẨM BÁN CHẠY
  • ÐỐI TÁC
  • Thống Kê
  • Khóa Học Tài Trợ